Ważne:

rozmiar czcionki: A A A
|
date: 16.01.2022
name-day: Mascelego, Walerii, Włodzimierza
Serwis Samorządowy PAP Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Rybacka Wrota Ziemi Łukowskiej

Inwestycje w roku 2016

published: 2016-09-05

„Budowa linii napowietrznej oświetlenia drogowego w miejscowości Gęsia Wólka”
Wartość inwestycji: 23 600,00  zł brutto
Okres realizacji: 11.02.2016 r. do 13.03.2016 r.
Zakres robót obejmował: wykonanie oświetlenia drogowego na długości 270 m wraz z montażem opraw oświetleniowych na wysięgniku – 6 szt.

„Wykonanie remontu wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku po byłej szkole na lokal socjalny w miejscowości Stare Zadybie”

Wartość inwestycji: 68 781,60 zł brutto
Okres realizacji: 31.03.2016 r. do 20.05.2016 r.    
Gmina Kłoczew otrzymała wsparcie finansowe z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 22 806,91 zł.
Zakres prac obejmował:
1) Roboty rozbiórkowe;
2) Ściany działowe i kominy;
3) Tynki i okładziny wewnętrzne i malowanie;
4) Stolarkę;
5) Dach;
6) Podłogi i posadzki;
7) Roboty sanitarne;
8) Instalację centralnego ogrzewania;
9) Wewnętrzną instalację  wod – kan;
10) Roboty elektryczne;
11) Instalację wewnętrzną.

„Budowa oświetlenia drogowego ul. Polnej w Kłoczewie”
Wartość inwestycji: 39 400,00  zł brutto
Okres realizacji: 4.04.2016  r. do 13.04.2016 r.
Zakres robót obejmował: wykonanie oświetlenia drogowego na długości ok. 720 m wraz z montażem opraw oświetleniowych na wysięgniku – 18 szt.

"Dostawa używanego, średniego, samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wola Zadybska wraz z dodatkowym wyposażeniem"

Wartość inwestycji: 112 550,00 zł brutto

"Wykonanie remontu dróg gruntowych wraz z zagęszczeniem"
Wartość inwestycji: 177 365,87 zł brutto
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu dróg gruntowych położonych na terenie gminie Kłoczew w miejscowościach:
1) Borucicha;
2) Wylezin;
3) Nowe Zadybie;
4) Wygranka;
5) Zaryte;
6) Bramka;
7) Padarz;
8) Przykwa;
9) Rzyczyna;
10) Wylezin;
11) Kłoczew;
12) Stryj.
poprzez nawiezienie betonu kruszonego i tłucznia kamiennego o grubości warstwy 15 cm wraz z zagęszczeniem w ilości 9720,49 m2.

"Modernizacja dróg na terenie gminy Kłoczew"

Wykonane zostały roboty drogowe polegające na modernizacji odcinka drogi gminnej w miejscowości Stare Zadybie i odcinka Kąty – Rybaki. W wyniku których mieszkańcy mogą korzystać z przeszło 2 km wyremontowanej nawierzchni asfaltowej stanowiącej ciąg komunikacyjny z drogą powiatową nr 1412 L relacji Stare Zadybie – Zaryte – Rybaki – Wola Zadybska. 

Wartość robót wyniosła 280 849,30 zł,w tym dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych - 50 000,00 zł.

Wykonawcą tych prac było: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A, ul. Krańcowa 7,  21 -  100 Lubartów

Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy jakości i komfortu życia mieszkańców.