Ważne:

rozmiar czcionki: A A A
|
date: 16.01.2022
name-day: Mascelego, Walerii, Włodzimierza
Serwis Samorządowy PAP Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Rybacka Wrota Ziemi Łukowskiej

Inwestycje w roku 2013

published: 2012-04-19

Remont pomieszczeń oraz pokrycia dachowego w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłoczewie
Wartość inwestycji: 64 200,91 zł
Okres realizacji: 24.09.2013 r. do 29.11.2013 r.

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gęsiej Wólce
Wartość inwestycji: 37 900,53 zł
W tym dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 22 609,29 zł
Okres realizacji: 23.10.2013 r. do 25.11.2013 r.

Budowa chodnika na ul. Osiedlowej w Kłoczewie o długości 346,5 m
Wartość inwestycji: 56 515,28 zł
Okres realizacji: 19.08.2013 r. do 09.09.2013 r.

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Woli Zadybskiej – wykonanie elewacji
Wartość inwestycji: 42 612,48 zł
Okres realizacji:  24.09.2013 r. do 08.10.2013 r.

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Czernicu
Inwestycja obejmowała budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej, w skład którego wchodzi boisko do piłki ręcznej, boisko do siatkówki oraz boisko do koszykówki
Wartość inwestycji: 353 398,05 zł
w tym dofinansowanie  z Funduszu  Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 116 490,00 zł
Okres realizacji: 20.09.2013 r. do 13.11.2013 r.

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Goździe
Inwestycja obejmowała budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej, w skład którego wchodzi boisko do piłki ręcznej, boisko do siatkówki oraz boisko do koszykówki.
Wartość inwestycji: 306 425,06 zł
w tym dofinansowanie  z Funduszu  Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 100 990,00 zł
Okres realizacji: 20.09.2013 r. do 13.11.2013 r.

Odwodnienie terenu przy ul. Źródlanej
Inwestycja polegała na wykonaniu kanału zamkniętego o długości 136 m odprowadzającego wody deszczowe i samowypływy z gruntów rolnych oraz wykonanie drenażu podziemnego którego ujście umocniono płytami ażurowymi.
Wartość inwestycji: 68 354,19 zł
Okres realizacji: 28.10.2013 r. do 14.11.2013 r.

Modernizacja drogi gminnej w Woli Zadybskiej o długości 0,700 km
Wartość inwestycji: 117 884,35 zł
Okres realizacji: 05.11.2013 r. do 15.11.2013 r.

Modernizacja drogi gminnej Czernic – Przykwa o długości 1,280 km
Wartość inwestycji: 243 479,72 zł
Okres realizacji: 14.07.2013 r. do 14.09.2013 r.

Modernizacja drogi gminnej w Nowym Zadybiu
o długości 0,350 km
Wartość inwestycji: 36 872,95 zł
Okres realizacji: 14.07.2013 r. do 14.09.2013 r.

Modernizacja drogi gminnej w Janopol - Przykwa  o długości 0,120 km
Wartość inwestycji: 63 856,68 zł
Okres realizacji: 21.05.2013 r. do 18.07.2013 r.

Modernizacja drogi gminnej w Sosnówce o długości 0,180 km
Wartość inwestycji: 27 015,72 zł  
Okres realizacji: 21.05.2013 r. do 18.07.2013 r.

Modernizacja drogi gminnej w Przykwie o długości 0,393 km
Wartość inwestycji: 61 660,50 zł  
Okres realizacji: 21.05.2013 r. do 18.07.2013 r.

Modernizacja drogi gminnej Stryj – Stare Zadybie o długości 0,600 km
Wartość inwestycji: 89 908,70 zł  
Okres realizacji: 21.05.2013r. do 18.07.2013 r.

Modernizacja ulic Osiedlowej i Różanej w Kłoczewie o długości  0,433 km
Wartość inwestycji: 80 844,26 zł  
Okres realizacji: 21.05.2013 r. do 18.07.2013 r.

Modernizacja drogi gminnej w Kol. Woli Zadybskiej o długości 0,800 km
Wartość inwestycji: 154 409,28 zł
Okres realizacji: 21.05.2013 r. do 18.07.2013 r.

Modernizacja drogi gminnej w Gęsia Wólka – Stryj o długości 0,300 km
Wartość inwestycji: 30 823,80 zł.
Okres realizacji : 21.05.2013r. do 18.07.2013 r.

Modernizacja drogi gminnej Bramka- Padarz o długości 1,050 km
Wartość wykonanych robót: 249 245,78 zł.
Okres realizacji : 21.05.2013r. do 18.07.2013r.
Dofinansowanie: FOGR - 60 000,00 zł

Przebudowa kolektora sanitarnego w miejscowości Kłoczew
Wykonanie przebudowy starego kolektora sanitarnego przy ul. Długiej w Kłoczewie.
Długość sieci kanalizacyjnej podlegającej przebudowie: 283,5 mb
Wartość inwestycji: 203 452,82 zł
Okres realizacji: 5 czerwca 2013 r. do 29 sierpnia 2013 r.

Szlak Ziemi Łukowskiej