Ważne:

rozmiar czcionki: A A A
|
date: 16.01.2022
name-day: Mascelego, Walerii, Włodzimierza
Serwis Samorządowy PAP Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Rybacka Wrota Ziemi Łukowskiej

Inwestycje w roku 2012

published: 2013-12-13

Orlik 2012

Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko – Orlik 2012”- Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym)

Inwestycja obejmowała budowę:
1. Boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach pola gry
26 x 56m (wymiar całkowity 30 x 62m)
2. Boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 15,1 x 28,1 m (wymiar całkowity 19,1 x 32,1 m) z nawierzchnią poliuretanową,
3. Zaplecza sanitarno - szatniowego.

wraz z  wykonaniem infrastruktury technicznej dla boisk i zaplecza, wyposażenie boisk w sprzęt sportowy, wykonanie do nich dojścia i dojazdu z kostki betonowej oraz ich ogrodzenie.
Koszt całkowity inwestycji – 1.129.709,33 zł  brutto
Budowa obiektu jest współfinansowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w kwocie
633 000,00 zł  oraz  Samorząd Województwa Lubelskiego  w kwocie 200 000,00 zł
Czas realizacji: dnia 04.09.2012 r. do  30.11.2012 r.

Budowa wodociągu w miejscowości Kłoczew
Inwestycja polegała na wykonaniu dobudowy sieci wodociągowej w miejscowościach : Kłoczew ul. Zielona, Targowa, Prosta oraz w Janopolu o długości 1617 mb;
Koszt całkowity inwestycji: 87 175,11 zł.
Czas realizacji: od dnia 26.06.2012 r. do dnia  03.09.2012 r.

Budowa chodnika w miejscowości Kłoczew – o długości 140 mb
Koszt całkowity inwestycji: 28 413,00 zł
Czas realizacji: od dnia 20.06.2012 r. do 20.07.2012 r.

Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Przykwa
Koszt całkowity inwestycji: 59 803,83 zł
Czas realizacji: od dnia 18.06.2012 r. do 10.08.2012 r.

Zakup koparko - ładowarki wraz z dostawą dla Urzędu Gminy Kłoczew
Koszt całkowity inwestycji: 291 510,00 zł
Maszyna dostarczona: 16.04.2012 r.

Modernizacja drogi gminnej w m. Przykwa - o długości 0,650 km
Wartość inwestycji: 89 888,40 zł
Okres realizacji: 15.05.2012 r. do 18.05.2012 r.

Modernizacja drogi gminnej w m. Wola Zadybska  - długości 0,600 km
Wartość inwestycji: 87 757,70 zł
Okres realizacji: 15.05.2012 r. do 18.05.2012 r.
W tym dofinansowanie z FOGR 50 000,00 zł.

Modernizacja drogi gminnej Sokola – Feliksin – o długości 0,800 km  
Wartość inwestycji: 126 050,40 zł
Okres realizacji: 15.05.2012 r. do 18.05.2012 r.

Modernizacja drogi gminnej w m. Nowe Zadybie  – o długości 0,800 km
Wartość inwestycji: 29 991,83 zł
Okres realizacji: 15.05.2012 r. do 21.05.2012 r.