Ważne:

rozmiar czcionki: A A A
|
data: 18.02.2019
imieniny: Konstancji, Krystiana, Sylwany
Serwis Samorządowy PAP Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Rybacka Wrota Ziemi Łukowskiej

Aktualności

Zawiadomienie o zwołaniu pierwszej sesji Rady Gminy Kłoczew
print
opublikowano: 2018-11-14

Zawiadomienie o zwołaniu pierwszej sesji Rady Gminy Kłoczew Na podstawie art. 20 ust. 2 i art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432), oraz postanowienia Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 9 listopada 2018 r. zwołuję pierwszą Sesję Rady Gminy Kłoczew, która odbędzie się w dniu 21 listopada 2018 r. o godz. 12oo (środa) w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłoczewie ul. Klonowa 2.

więcej
Modernizacja kolejnej drogi
print
opublikowano: 2018-11-14

Modernizacja kolejnej drogi Rozpoczęła się modernizacja drogi nr 1347L relacja Bramka – Okrzeja. Całość inwestycji będzie kosztować ponad 370 tys. zł. z czego wkład własny gminy Kłoczew wynosi 187 tys. zł. Wykonawcą robót jest firma Fedro z Osiecka.

więcej
I sesja Rady Gminy Kłoczew kadencji 2018 - 2023
print
opublikowano: 2018-11-13
I sesja Rady Gminy Kłoczew kadencji 2018 2023 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lublinie III z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych sesji rad gmin kadencji 2018 - 2023, w celu złożenia ślubowania przez radnych, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast wybranych w wyborach samorządowych przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.
więcej
Przetarg ustny
print
opublikowano: 2018-11-08

Przetarg ustny Wójt Gminy Kłoczew ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłoczew położonej w miejscowości Wola Zadybska

więcej
Konsultacje Programu Współpracy gminy Kłoczew z organizacjami pozarządowymi na rok 2019
print
opublikowano: 2018-11-08

Konsultacje Programu Współpracy gminy Kłoczew z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 Wójt Gminy Kłoczew zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Kłoczew w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Kłoczew z organizacjami pozarządowymi na rok 2019.

więcej