Ważne:

rozmiar czcionki: A A A
|
data: 18.02.2019
imieniny: Konstancji, Krystiana, Sylwany
Serwis Samorządowy PAP Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Rybacka Wrota Ziemi Łukowskiej

Aktualności

Zebrania sprawozdawcze OSP za rok 2018
print
opublikowano: 2019-01-04

Zebrania sprawozdawcze OSP za rok 2018 W rozwinięciu wiadomości znajduje się harmonogram zebrań sprawozdawczych w Ochotniczych Strażach Pożarnych na terenie gminy Kłoczew odbywanych w 2018 r.

więcej
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych
print
opublikowano: 2019-01-03

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacj w 2019 r zada publicznych Wójt Gminy Kłoczew działając na podstawie art. 13, w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy w 2019 r.

więcej
Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich
print
opublikowano: 2019-01-03

Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich W rozwinięciu wiadomości znajdą Państwo terminarz spotkań wyborczych w podziale na poszczególne miejscowości dotyczący wyborów sołtysów i rad sołeckich w gminie Kłoczew

więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dnia 20 grudnia 2018 r.
print
opublikowano: 2018-12-27

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. O podaniu do publicznej wiadomości rozporządzenia porządkowego Nr 62 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych.

więcej
Informacja o wynikach przetargu
print
opublikowano: 2018-12-11

Zaproszenie na Sesj Rady Gminy w dniu 7 grudnia 2018 r. W rozwinięciu wiadomości znajdą Państwo informacje o wyniku pierwszego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Kłoczew położonej w Woli Zadybskiej oznaczonej numerem ewidencyjnym 238/5.

więcej