Ważne:

rozmiar czcionki: A A A
|
date: 21.09.2021
name-day: Darii, Mateusza, Wawrzyńca
Serwis Samorządowy PAP Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Rybacka Wrota Ziemi Łukowskiej

Odpady komunalne

Odpady Problemowe
print
published: 2016-11-29

Wójt Gminy Kłoczew informuje o uruchomieniu punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, mieszczącego się na terenie gminnej oczyszczalni ścieków w Kłoczewie, ul. Długa 58.

more
ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY KŁOCZEW ZA 2015 R.
print
published: 2016-05-24

W rozwinięciu wiadomości znajdą Państwo analizę.

more
Informacja na temat realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminie Kłoczew w 2015 r.
print
published: 2016-04-12

Na terenie Gminy Kłoczew w 2015 r. odbiór odpadów od mieszkańców odbywał się według obowiązującego harmonogramu, tj. w każdy drugi piątek miesiąca. Odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych zajmuje się firma EKOLIDER Jarosław Wyglądała, Lucin 4, 08-400 Garwolin. Zmieszane odpady komunalne przekazywane są do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) prowadzonej przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach, przy ul. Dęblińskiej 2, 24-100 Puławy.

more
ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY KŁOCZEW ZA 2014 R.
print
published: 2015-09-03

W rozwinięciu wiadomości znajdą Państwo analizę.

more
Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Kłoczew
print
published: 2015-09-03

Rozporządzenie Ministra Środowiska z 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu
i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 645) zobowiązuje gminy do osiągnięcia określonych poziomów recyklingu do 31 grudnia 2020 r., a także ustala sposób ich obliczania, co ma umożliwić weryfikację ich osiągnięcia w kolejnych latach.

more