Ważne:

rozmiar czcionki: A A A
|
date: 15.07.2020
name-day: Henryka, Igi, Włodzimierza
Serwis Samorządowy PAP Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Rybacka Wrota Ziemi Łukowskiej

Odpady komunalne

Informacja na temat realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminie Kłoczew w 2015 r.
print
published: 2016-04-12

Na terenie Gminy Kłoczew w 2015 r. odbiór odpadów od mieszkańców odbywał się według obowiązującego harmonogramu, tj. w każdy drugi piątek miesiąca. Odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych zajmuje się firma EKOLIDER Jarosław Wyglądała, Lucin 4, 08-400 Garwolin. Zmieszane odpady komunalne przekazywane są do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) prowadzonej przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach, przy ul. Dęblińskiej 2, 24-100 Puławy.

more
ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY KŁOCZEW ZA 2014 R.
print
published: 2015-09-03

W rozwinięciu wiadomości znajdą Państwo analizę.

more
Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Kłoczew
print
published: 2015-09-03

Rozporządzenie Ministra Środowiska z 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu
i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 645) zobowiązuje gminy do osiągnięcia określonych poziomów recyklingu do 31 grudnia 2020 r., a także ustala sposób ich obliczania, co ma umożliwić weryfikację ich osiągnięcia w kolejnych latach.

more
Ogłoszenie o nowych stawkach za opdady komunalne
print
published: 2014-04-02

Urząd Gminy w Kłoczewie informuje, że od dnia 1 kwietnia 2014 roku obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Gdy odpady oddawane są w sposób nieselektywny opłaty miesięczne wynoszą:

  1. dla gospodarstw domowych 1-osobowych – 15,00 zł
  2. dla gospodarstw domowych 2-osobowych – 25,00 zł
  3. dla gospodarstw domowych liczących od 3 do 4 osób – 40,00 zł
  4. dla gospodarstw domowych liczących 5 i więcej osób – 50,00 zł

 

W przypadku gdy odpady komunalne oddawane są w sposób selektywny  miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

  1. dla gospodarstw domowych 1 – osobowych – 8,00 zł
  2. dla gospodarstw domowych 2 – osobowych – 15,00 zł
  3. dla gospodarstw domowych liczących od 3 do 4 osób – 25,00 zł
  4. dla gospodarstw domowych liczących 5 i więcej osób – 30,00 zł
more
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW
print
published: 2014-02-28

Urząd Gminy w Kłoczewie informuje, że odbiór odpadów z terenu gminy Kłoczew odbywa się jeden raz  w miesiącu, w każdy drugi piątek miesiąca.

Pojemniki i worki z odpadami powinny być wystawione w dniu wywozu do godz.700 przed posesję.

more