Ważne:

rozmiar czcionki: A A A
|
date: 15.07.2020
name-day: Henryka, Igi, Włodzimierza
Serwis Samorządowy PAP Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Rybacka Wrota Ziemi Łukowskiej

Odpady komunalne

NOWE STAWKI OPŁAT ZA ODPADY
print
published: 2019-12-16

NOWE STAWKI OPŁAT ZA ODPADY

Szanowni Państwo, Właściciele nieruchomości zamieszkałych

Informuję, że w związku z przeprowadzonymi przetargami na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, od dnia 1 stycznia 2020 r. ulegają zmianie stawki opłaty z w/w tytułu. Wzrost stawek spowodowany jest przede wszystkim wzrostem cen w instalacjach unieszkodliwiania odpadów komunalnych i zwiększonym strumieniem (ilością) poszczególnych frakcji odpadów wytwarzanych w naszych gospodarstwach domowych.

more
UWAGA! Zmiana harmonogramu odbioru odpadów komunalnych w 2019 r.
print
published: 2019-01-08

UWAGA Zmiana harmonogramu odbioru odpadów komunalnych w 2019 r. Komunalne odpady zmieszane, pozostałości z sortowania, odpady ulegające biodegradacji, papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe będą odbierane w czwarty wtorek miesiąca.

more
Ogłoszenie o nowych stawkach za opdady komunalne 2019
print
published: 2019-01-02

Urząd Gminy w Kłoczewie informuje, że od dnia 1 stycznia 2019 roku obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Gdy odpady oddawane są w sposób nieselektywny opłaty miesięczne wynoszą:

  1. dla gospodarstw domowych 1-osobowych – 20,00 zł
  2. dla gospodarstw domowych 2-osobowych – 30,00 zł
  3. dla gospodarstw domowych liczących od 3 do 4 osób – 45,00 zł
  4. dla gospodarstw domowych liczących 5 i więcej osób – 55,00 zł
more
Odpady Problemowe
print
published: 2016-11-29

Wójt Gminy Kłoczew informuje o uruchomieniu punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, mieszczącego się na terenie gminnej oczyszczalni ścieków w Kłoczewie, ul. Długa 58.

more
ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY KŁOCZEW ZA 2015 R.
print
published: 2016-05-24

W rozwinięciu wiadomości znajdą Państwo analizę.

more