Ważne:

rozmiar czcionki: A A A
|
date: 21.09.2021
name-day: Darii, Mateusza, Wawrzyńca
Serwis Samorządowy PAP Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Rybacka Wrota Ziemi Łukowskiej

Odpady komunalne

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
print
published: 2020-08-03

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W rozwinięciu wiadomości publikujemy wzór nowej deklaracji za odpady komunalne obowiązującej od sierpnia 2020 r.

more
Ważne zmiany w systemie gospodarowania odpadami
print
published: 2020-08-03

Szanowni Państwo, Właściciele nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kłoczew

 

Z dniem 6 września br. wchodzą w życie przepisy Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Wypełniając ustawowy obowiązek dostosowania przepisów miejscowych do w/w ustawy Rada Gminy Kłoczew podjęła nowe uchwały regulujące gospodarkę odpadową na terenie naszej Gminy, tj. min.:

more
INFORMACJA O PODMIOTACH ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE, MIEJSCACH ZAGOSPODAROWANIA ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH, BIOODPADÓW I POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ PODMIOTACH ZBIERAJĄCYCH ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY
print
published: 2020-03-20

INFORMACJA O PODMIOTACH ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE MIEJSCACH ZAGOSPODAROWANIA ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH BIOODPADÓW I POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ PODMIOTACH ZBIERAJĄCYCH ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY Zgodnie  z art. 3 ust.2 pkt.9 lit a-e  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz.2010 ze zm.)

more
POZIOMY RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI NIEKTÓRYCH FRAKCJI ODPADÓW KOMUNALNYCH
print
published: 2020-03-20

 

 

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia[%]

Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło

 

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

Poziom

wymagany

(min.)

 

 

10

 

12

 

14

 

16

 

18

 

20

 

30

 

40

 

50

Poziom osiągnięty przez gminę Kłoczew

 

11,7

 

 

24,9

 

48,2

 

82,4

 

 

36,01

 

52,28

 

42,65

 

 

more
ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW W GMINIE KŁOCZEW
print
published: 2020-03-20

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW W GMINIE KŁOCZEW W Gminie Kłoczew obowiązuje system selektywnego zbierania odpadów komunalnych „u źródła” w podziale na frakcje: papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, bio oraz pozostałości po segregacji (odpady zmieszane). Odpady należy gromadzić wg poniższych zasad:

more