Ważne:

rozmiar czcionki: A A A
|
date: 26.05.2019
name-day: Eweliny, Jana, Pawła
Serwis Samorządowy PAP Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Rybacka Wrota Ziemi Łukowskiej

Odpady komunalne

Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Kłoczew
print
published: 2015-09-03

Rozporządzenie Ministra Środowiska z 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu
i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 645) zobowiązuje gminy do osiągnięcia określonych poziomów recyklingu do 31 grudnia 2020 r., a także ustala sposób ich obliczania, co ma umożliwić weryfikację ich osiągnięcia w kolejnych latach.

more
Ogłoszenie o nowych stawkach za opdady komunalne
print
published: 2014-04-02

Urząd Gminy w Kłoczewie informuje, że od dnia 1 kwietnia 2014 roku obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Gdy odpady oddawane są w sposób nieselektywny opłaty miesięczne wynoszą:

  1. dla gospodarstw domowych 1-osobowych – 15,00 zł
  2. dla gospodarstw domowych 2-osobowych – 25,00 zł
  3. dla gospodarstw domowych liczących od 3 do 4 osób – 40,00 zł
  4. dla gospodarstw domowych liczących 5 i więcej osób – 50,00 zł

 

W przypadku gdy odpady komunalne oddawane są w sposób selektywny  miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

  1. dla gospodarstw domowych 1 – osobowych – 8,00 zł
  2. dla gospodarstw domowych 2 – osobowych – 15,00 zł
  3. dla gospodarstw domowych liczących od 3 do 4 osób – 25,00 zł
  4. dla gospodarstw domowych liczących 5 i więcej osób – 30,00 zł
more
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW
print
published: 2014-02-28

Urząd Gminy w Kłoczewie informuje, że odbiór odpadów z terenu gminy Kłoczew odbywa się jeden raz  w miesiącu, w każdy drugi piątek miesiąca.

Pojemniki i worki z odpadami powinny być wystawione w dniu wywozu do godz.700 przed posesję.

more
Worki na odpady
print
published: 2013-07-05

 

Worki na odpady

Informujemy, że od dnia dzisiejszego w Urzędzie Gminy w Kłoczewie w pokoju nr. 11 dostępne są worki na odpady komunalne.

Zapytania związane z gospodarką odpadami prosimy kierować do Pani Elżbiety Pliwka, tel. 25/ 75 43 199 w. 15, e-mail: e.pliwka@kloczew.pl

more
Nowy wzór deklaracji na odpady komunalne
print
published: 2013-07-04

Pod poniższymi linkami znajdziecie Państwo wzory deklaracji na odpady komunalne.

more