Ważne:

rozmiar czcionki: A A A
|
date: 15.07.2020
name-day: Henryka, Igi, Włodzimierza
Serwis Samorządowy PAP Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Rybacka Wrota Ziemi Łukowskiej

Odpady komunalne

INFORMACJA O PODMIOTACH ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE, MIEJSCACH ZAGOSPODAROWANIA ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH, BIOODPADÓW I POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ PODMIOTACH ZBIERAJĄCYCH ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY
print
published: 2020-03-20

INFORMACJA O PODMIOTACH ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE MIEJSCACH ZAGOSPODAROWANIA ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH BIOODPADÓW I POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ PODMIOTACH ZBIERAJĄCYCH ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY Zgodnie  z art. 3 ust.2 pkt.9 lit a-e  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz.2010 ze zm.)

more
POZIOMY RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI NIEKTÓRYCH FRAKCJI ODPADÓW KOMUNALNYCH
print
published: 2020-03-20

 

 

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia[%]

Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło

 

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

Poziom

wymagany

(min.)

 

 

10

 

12

 

14

 

16

 

18

 

20

 

30

 

40

 

50

Poziom osiągnięty przez gminę Kłoczew

 

11,7

 

 

24,9

 

48,2

 

82,4

 

 

36,01

 

52,28

 

42,65

 

 

more
ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW W GMINIE KŁOCZEW
print
published: 2020-03-20

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW W GMINIE KŁOCZEW W Gminie Kłoczew obowiązuje system selektywnego zbierania odpadów komunalnych „u źródła” w podziale na frakcje: papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, bio oraz pozostałości po segregacji (odpady zmieszane). Odpady należy gromadzić wg poniższych zasad:

more
Rachunek do wpłat za odpady
print
published: 2020-01-08

Rachunek do wpłat za odpady Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2020 r. obowiązuje nowy rachunek bankowy na który należy dokonywać wpłat za odbiór odpadów komunalnych. Poniżej podajemy nr rachunku do wpłat:

15 8724 1028 2003 2800 0143 0050 BS Ryki/O Kłoczew

more
Harmonogram odbioru odpadów w 2020 r.
print
published: 2019-12-30

Podajemy do informacji roczny harmonogram odbioru odpadów w gminie Kłoczew na rok 2020. Informujemy też od 2020 r. odpady będą zbierane przez dwa kolejne dni:

- w czwarty wtorek miesiąca: odbiór odpadów segregowanych

- w czwartą środę miesiąca: odbiór odpadów zmieszanych

more