Ważne:

rozmiar czcionki: A A A
|
date: 08.07.2020
name-day: Arnolda, Edgara, Elżbiety
Serwis Samorządowy PAP Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Rybacka Wrota Ziemi Łukowskiej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

published: 2012-04-19

Dane adresowe:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłoczewie
ul. Długa 67A, 08-550 Kłoczew
Tel. 25/ 75 43 179
e-mail: gops@kloczew.eurzad.eu

Godziny urzędowania:
- od poniedziałku do piątku w godzinach od 740 do 1540

Nr konta bankowego 23 8724 1028 2003 2800 0736 0001
NIP: 826 14 31 855
Regon: 005183844

Siedziba GOPS

Struktura organizacyjna:
p. o. Kierownik - Renata Stachurska
Główny księgowy - Bogumiła Żmuda
Referent ds. funduszu alimentacyjnego - Barbara Kiliszek
Specjalista pracy socjalnej - Danuta Łukasiak
Starszy pracownik socjalny - Anna Burcon
Starszy pracownik socjalny - Anna Bachanek
Inspektor ds. świadczeń rodzinnych - Marta Witkowska
Aspirant pracy socjalnej - Leszek Syroczyński
Asystent rodziny - Anna Woźniak

Więcej informacji na stronie GOPS pod adresem https://gopskloczew.naszops.pl/