Ważne:

rozmiar czcionki: A A A
|
date: 16.01.2022
name-day: Mascelego, Walerii, Włodzimierza
Serwis Samorządowy PAP Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Rybacka Wrota Ziemi Łukowskiej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

published: 2012-04-19

Dane adresowe:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłoczewie
ul. Długa 67A, 08-550 Kłoczew
Tel. 25/ 75 43 179
e-mail: gops@kloczew.eurzad.eu
www: https://gopskloczew.naszops.pl/

Godziny urzędowania:
- od poniedziałku do piątku w godzinach od 740 do 1540

Nr konta bankowego 23 8724 1028 2003 2800 0736 0001
NIP: 826 14 31 855
Regon: 005183844

Siedziba GOPS

Struktura organizacyjna:
Kierownik - Ewa Pociask tel. 780 283 963
Specjalista pracy socjalnej - Renata Stachurska tel. 780 283 967
Główny księgowy - Bogumiła Żmuda tel. 780 283 964
Referent ds. funduszu alimentacyjnego - Barbara Kiliszek tel. 780 283 962
Specjalista pracy socjalnej - Danuta Łukasiak tel. 780 283 966
Starszy pracownik socjalny - Anna Burcon tel. 780 283 968
Starszy pracownik socjalny - Anna Bachanek (obecnie na urlopie)
Inspektor ds. świadczeń rodzinnych - Marta Witkowska tel. 780 283 961
Aspirant pracy socjalnej - Leszek Syroczyński tel. 780 283 960
Asystent rodziny - Anna Woźniak tel. 780 283 965
Referent ds. funduszu alimentacyjnego - Barbara Kiliszek tel. 780 283 962

Więcej informacji na stronie GOPS pod adresem https://gopskloczew.naszops.pl/