Ważne:

rozmiar czcionki: A A A
|
date: 22.10.2019
name-day: Haliszki, Lody, Przybysłąwa
Serwis Samorządowy PAP Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Rybacka Wrota Ziemi Łukowskiej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

published: 2013-12-27

ul. Długa 67
08-550 Kłoczew

tel. 25/ 754-31-40 w. 11
fax 25/ 754-31-99


Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołana została Zarządzeniem Nr 50/2017 Wójta Gminy Kłoczew z dnia 8 maja 2017 roku.
Komisja inicjuje zadania zawarte w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

Skład osobowy

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

1.

Zofia Wiak

Przewodnicząca

2.

Elżbieta Walasek

Sekretarz

3.

Danuta Demianiuk

Członek

4.

Anna Majek

Członek

5.

Paweł Kornas

Członek

6.

Andrzej Olszewski

Członek

7.

Małgorzata Jasik

Członek

8.

Jerzy Wąsikowski

Członek

Członkami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych są, przedstawiciele Rady Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Urzędu Gminy, Policji, Oświaty, Służby Zdrowia i Kościoła.

Posiedzenia GKRPA odbywają się w każdy trzeci czwartek miesiąca.

Do głównych zadań realizowanych przez komisję należy:
• inicjowanie, prowadzenie i wspieranie działań, zmierzających do przeciwdziałania powstawaniu następstw nadużywania alkoholu oraz ich usuwaniu,
• prowadzenie czynności zmierzających do orzekania o zastosowaniu wobec osób uzależnionych od alkoholu, obowiązku poddania się leczeniu,
• podejmowanie działań wspomagających rodziny osób uzależnionych od alkoholu,
• prowadzenie działalności wychowawczej i informacyjnej.
• opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
• kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie zgodności z wydanym zezwoleniem na sprzedaż napojów alkoholowych,
• prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin.

Akty prawne

Uchwały Rady Gminy:

  1. Uchwała Rady Gminy Kłoczew Nr XXVIII/211/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kłoczew na lata 2017 - 2020

 

Zarządzenia:

 

Do pobrania:

1. Wzór wniosku o skierowanie na leczenie odwykowe

Punkt konsultacyjny czynny jest w pierwszy i trzeci czwartek każdego miesiąca w godzinach 16.00-18.00, w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłoczewie, ul. Długa 67 A.ALKOHOLOWE LICZYDEŁKO
Piłeś alkohol i chcesz sprawdzić czy jesteś trzeźwy?
Skorzystaj z naszego liczydełka i sprawdź czy stężenie alkoholu we krwi nie przekracza dopuszczalnej normy!
http://www.alkoholoweliczydelko.pl/