Ważne:

rozmiar czcionki: A A A
|
date: 16.01.2022
name-day: Mascelego, Walerii, Włodzimierza
Serwis Samorządowy PAP Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Rybacka Wrota Ziemi Łukowskiej

Cyfrowa Gmina Kłoczew

published: 2018-10-29

Numer umowy o powierzenie grantu: 7/2/2018
Nazwa Programu: Program Operacyjny Polska Cyfrowa
Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych
Przyznana kwota grantu: 56 000,00 zł

Cel projektu grantowego: Celem głównym mikroprojektu przeprowadzonym na terenie Gminy Kłoczew jest rozwój kompetencji cyfrowych, zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych u 100 osób, które ukończyły 25 rok życia i zamieszkują teren gminy. 

Zakres projektu grantowego:
Realizacja projektu grantowego obejmuje działania promocyjne, zakup sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia działań szkoleniowych oraz organizację i przeprowadzenie szkoleń w ramach następujących modułów:

1.      Działam w sieciach społecznościowych – szkolenie dla osób korzystających z Internetu i portali społecznościowych, ochrony prywatności w sieci, poznania praw autorskich i własności intelektualnej.

2.      Kultura w sieci – uczestnicy poznają dorobek polskiej kultury, podstawy prawa autorskiego, zdobędą umiejętności korzystania z Bazy Legalnych Źródeł, odtworzenia historii własnej rodziny, miejscowości czy regionu bazując na informacjach z sieci, stworzenia własnego drzewa genealogicznego.

3.      Moje finanse i transakcje w sieci – szkolenie dotyczące bezpiecznego korzystania z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta ePUAP i profilu zaufanego, rozliczeń podatkowych on-line (e-deklaracje), elektronicznego konta bankowego, dokonywania e-płatności.

4.      Rodzic w Internecie – szkolenie przygotowujące rodzica do roli przewodnika dziecka w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu oraz reagowania na zagrożenia w sieci, ale również służące poznaniu portali sprzyjających wspólnej nauce z dzieckiem z wykorzystaniem cyfrowych zasobów kultury oraz źródeł internetowych.

5.      Rolnik w sieci – szkolenie mające na celu zapoznanie uczestnika z najpopularniejszymi portalami rolniczymi, forami wymiany informacji rolniczych oraz portali meteorologicznych, korzystania z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta ePUAP i profilu zaufanego, Geoportalu, rozliczeń podatkowych on-line (e-deklaracje), usług on-line dla osób ubezpieczonych w KRUS (portal eKRUS.gov.pl), usług Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (ksow.pl), ARiMR.

6.      Tworzę własną stronę internetową z wykorzystaniem popularnych kreatorów – tematyka szkolenia obejmuje prowadzenie własnego bloga lub strony internetowej, naukę tworzenia i zarządzania stroną, opracowywania i dodawania do nich treści, zapewnienia sobie i swoim dziełom bezpieczeństwa w sieci.

7.     Mój biznes w sieci – Moduł przeznaczony jest przede wszystkim dla przygotowujących się do otwarcia własnego biznesu. Uczestnik nauczy się jak może wykorzystać zasoby internetu, aby podnieść skuteczność działania w ramach poszczególnych funkcji biznesowych (komunikacja, marketing, zaopatrzenie, finanse itp.).W szczególności pozna dedykowane dla biznesu usługi e-administracji. Zawarte w module elementy szkoleniowe służyć mają ponadto podniesieniu kompetencji w zakresie korzystania z zasobów edukacyjnych dla przyszłych przedsiębiorców (np. Akademia PARP).

Kluczowy wskaźnik realizacji celów projektu:
Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z Internetu (w tym e-usług) - 100
Okres realizacji projektu: 08/2018 - 03/2019.


Pobierz całą paczkę dokumentów
(zip)

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa
1.       Formularz zgłoszeniowy
2.       Zapoznanie się z obowiązkiem informacyjnym
3.       Zakres danych osobowych
4.       Deklaracja uczestnictwa
5.       Oświadczenie o niepełnosprawności
6.       Zgoda na przetwarzanie danych