Ważne:

rozmiar czcionki: A A A
|
date: 20.08.2019
name-day: Bernarda, Sabiny, Samuela
Serwis Samorządowy PAP Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Rybacka Wrota Ziemi Łukowskiej

Centrum Usług Wspólnych w Kłoczewie

published: 2012-03-29

Dane adresowe:
Centrum Usług Wspólnych w Kłoczewie
ul. Długa 67/4
tel.25 75 43 164, 25 75 43 688, 25 75 43 750
fax 25 75 43 751
e-mail: cuw@kloczew.pl

Nr konta bankowego 49 8724 1028 2003 2800 0781 0001
NIP 826-10-35-289
REGON 710374461

Lokalizacja CUW-u


Struktura organizacyjna
Kierownik – Ewelina Łysoń
p. o. z-ca Kierownika – Krystyna Kieliszek
Główny księgowy – Ewa Prusak (w zastępstwie Martyna Górska)
Specjalista ds. płac i ekonomicznych – Jolanta Mróz
Starszy referent ds. rozliczeń księgowych i podatku VAT - Patrycja Stępnicka
Sprzątaczka – Danuta Kuden
Opiekun dowożenia – Dominika Celej
Kierowca busa - Karol Opaliński

Do zadań Centrum Usług Wspólnych w Kłoczewie należy:


1. Prowadzenie pełnej obsługi finansowo-księgowej wraz ze sprawozdawczością, rozliczeniami do ZUS i Urzędu Skarbowego dla trzech szkół podstawowych i trzech  zespołów szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Kłoczew.
2. Organizowanie dowozu uczniów dowozu uczniów niepełnosprawnych do Szkoły Specjalnej w Dęblinie i Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Rykach.
3. Prowadzenie rozliczeń trzech stołówek szkolnych
4. Prowadzenie rozliczeń dotacji na stypendia szkolne, wyprawki szkolne i darmowe podręczniki zgodnie z „Ustawą podręcznikową”
5. Pomoc materialna dla uczniów z terenu gminy – pełne rozliczenia w tym:
   -stypendia szkolne ( może otrzymać uczeń, którego miesięczny dochód na osobę
    w rodzinie nie przekracza kwoty 456,00 zł netto, a  od m-ca października – 514,00 netto)
   -zasiłki szkolne ( może otrzymać uczeń , gdzie w rodzinie wystąpiło zdarzenie losowe)
   -wyprawki szkolne – (otrzymują uczniowie klas III, szkoły podstawowej oraz
    uczniowie z orzeczeniami o niepełnosprawności)
6. Prowadzenie rozliczeń funduszu zdrowotnego i ZFŚS

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Kłoczew w roku szkolnym 2017 - 2018