Ważne:

rozmiar czcionki: A A A
|
date: 16.01.2022
name-day: Mascelego, Walerii, Włodzimierza
Serwis Samorządowy PAP Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Rybacka Wrota Ziemi Łukowskiej

Budowa Przedszkola w Kłoczewie

published: 2018-01-24

Gmina Kłoczew realizuje projekt pn. „Poprawa dostępności do usług przedszkolnych w Gminie Kłoczew poprzez rozbudowę infrastruktury przedszkolnej”w ramach Działania 13.5 Infrastruktura przedszkolnaRegionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie nr: RPLU.13.05.00-06-0043/15-00z dnia 11.04.2017 r.

Celem głównym projektu jest podniesienie dostępności i poziomu upowszechniania edukacji przedszkolnej dzieci z gminy Kłoczew. Cel ten zostanie osiągnięty przez rozbudowę budynku Zespołu Szkół w Kłoczewie o skrzydło przedszkolne, w którym utworzone będzie 50 nowych miejsc dla dzieci w wieku 3-4 lata.

Kluczowym rezultatem projektu będzie podniesiony poziom dostępności do infrastruktury przedszkolnej i wysokiej jakości wczesnej edukacji przedszkolnej. Rezultat ten zostanie osiągnięty poprzez zadania realizowane w ramach projektu, związane z rozbudową budynku szkoły o nowe skrzydło przedszkolne. W jego ramach powstaną 2 sale przedszkolne dla max. 25 dzieci każda (łącznie 50 nowych miejsc przedszkolnych) wraz z zapleczem sanitarnym i magazynkami. Obie sale będą w pełni wyposażone uwzględniając potrzeby dzieci w wieku 3-4 lat. Ponadto infrastruktura będąca rezultatem projektu będzie dostosowana do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Dla ich lepszego rozwoju i umożliwienia integracji z dziećmi zdrowymi zostanie zakupione wyposażenie i pomoce dydaktyczne dedykowane dzieciom niepełnosprawnym. Grupą docelową planowanego do realizacji projektu są dzieci w wieku 3-4 lat z terenu gminy Kłoczew. Są to bezpośredni użytkownicy infrastruktury przedszkolnej będącej rezultatem projektu. Do grupy docelowej należy także zaliczyć rodziców/opiekunów dzieci. Pomimo, iż nie będą oni w sposób bezpośredni wykorzystywać rezultatów projektu, to są oni grupą decydującą o tym, czy dzieci podejmą edukację przedszkolną, a zatem czy będą korzystać z rezultatów przedmiotowego projektu.

Budynek przedszkola zyska 4 salę zajęć z zapleczami, salę ćwiczeń i salę zajęć fakultatywnych, szatnię, zaplecze sanitarne, socjalne i pomieszczenia biurowe. Placówka będzie w pełni wyposażona i spełniająca najwyższe standardy. Kuchnia w nowym obiekcie będzie obsługiwać także stołówkę szkolną. Na terenie inwestycji zaplanowano plac zabaw, sieć nowych chodników, miejsca postojowe wraz z terenami zielonymi.


Termin realizacji projektu:
 30.10.2018 r.

Wartość projektu: 3 219 790, 63 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 846 324,66 zł

 

Kliknięcię w obraz spowoduje przeniesienie do galerii z postepem prac.