Ważne:

rozmiar czcionki: A A A
|
date: 16.01.2022
name-day: Mascelego, Walerii, Włodzimierza
Serwis Samorządowy PAP Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Rybacka Wrota Ziemi Łukowskiej

Borucicha

published: 2012-03-12

 

Jeszcze w pierwszej połowie XIX wieku teren obecnej wsi pokrywały gęste lasy. Osada powstała w  połowie XIX wieku jako folwark należący do dóbr ziemskich Wola Zadybska. Nazwa wsi pochodzi od słowa „Boruta”.

W końcu lat sześćdziesiątych XIX wieku na mocy ukazu carskiego nastąpiło uwłaszczenie ziemi dworskiej. W tej wsi utworzono 14 gospodarstw rolnych na 186 morgach ziemi. Borucichę włączono do ówczesnej gminy Kłoczew.

W 1880 roku we wsi naliczono 14 domów i 112 mieszkańców. Wieś szybko się rozrastała i w 1921 roku liczyła już 26 domów i 162 mieszkańców.