Ważne:

rozmiar czcionki: A A A
|
date: 16.01.2022
name-day: Mascelego, Walerii, Włodzimierza
Serwis Samorządowy PAP Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Rybacka Wrota Ziemi Łukowskiej

Akty prawa miejscowego dot. gospodarowania odpadami

published: 2019-01-30

Obowiązujące od 1 września 2020 r.:

Uchwała Rady Gminy Kłoczew nr XXII/165/2020 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kłoczew

Uchwała Rady Gminy Kłoczew nr XXII/166/2020 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała Rady Gminy Kłoczew nr XXII/167/2020 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Uchwała Rady Gminy Kłoczew nr XXII/168/2020 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej


Obowiązujące do 31 sierpnia 2020 r.:

Uchwała Nr III/28/2018 Rady Gminy Kłoczew z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminy utrzymywania czystości i porządku na terenie gminy Kłoczew

Uchwała Nr III/29/2018 Rady Gminy Kłoczew z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała Nr III/30/2018 Rady Gminy Kłoczew z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty