Ważne:

rozmiar czcionki: A A A
|
date: 20.08.2019
name-day: Bernarda, Sabiny, Samuela
Serwis Samorządowy PAP Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Rybacka Wrota Ziemi Łukowskiej

Aktualności

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA
print
published: 2019-08-12

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA


OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA
W RAMACH REALIZACJI
PROJEKTU:
„Utworzenie Przedszkola „Kraina Uśmiechu” w Kłoczewie”Projekt jest współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej
w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Priorytet 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.1 Edukacja przedszkolna

more
Dożynki Gminne 2019
print
published: 2019-08-05
Zwrot podatku akcyzowego za I półrocze 2019 r.
print
published: 2019-08-05

Zwrot podatku akcyzowego za I półrocze 2019 r. Informuje, że producenci rolni, którzy są posiadaczami lub współposiadaczami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Kłoczew, mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w terminie: od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r.

more
Przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!
print
published: 2019-08-02

Zaproszenie na wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Kłoczew Gmina Kłoczew informuje, iż w dniach 5 - 16 sierpnia br. przyjmowane będą wnioski związane z planowaną realizacją zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. Wszystkich chętnych, którzy chcieliby złożyć wniosek na dofinansowanie usunięcia materiałów azbestowych ze swojej posesji zapraszamy do tut. Urzędu, pok. 12. Dofinansowanie obejmować będzie do 100% kosztów kwalifikowanych tj. odbioru, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest.

Realizacja zadania uwarunkowana jest pozyskaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

more
Spotkania informacyjne dotyczące fotowoltaiki
print
published: 2019-07-19

Spotkania informacyjne dotyczące fotowoltaiki Informujemy o spotkaniach informacyjnych z mieszkańcami dotyczącymi projektu na odnawialne źródła energii, które odbędą się w dniu 5 sierpnia 2019 r. (poniedziałek) według wykazu zamieszczonego poniżej. Jednocześnie termin składania wniosków na instalacje fotowoltaiczne lub kolektory słoneczne zostaje wydłużony do 19 sierpnia 2019 r.

more